Förfrågningsunderlag

KOMMERSIELLA FASTIGHETER
Läs mer

Utveckling av fastigheter betyder att se de oändliga möjligheterna och utnyttja de på bästa möjliga sätt, där vårt mål är att skapa värde för beställare

För en arkitekt innebär det att hålla i flera trådar samtidigt:

Från anpassning av själva byggnaden till en verksamhet/funktion, koncept för enskilda hyresgäster, skapa upplevelse som besöker byggnaden med tanke på framtida förvaltningen av byggnaden.

Vi ser till att bemöta era hyresgästers behov genom att erbjuda bästa möjliga miljö för verksamheten och därmed stärka deras konkurrenskraft. Det pågår också en ständig process där fastigheten måste underhållas och förstärkas samtidigt som nya och gamla hyresgäster skapar nya utmaningar. I dessa skeden ser vi till att bevaka och finnas på plats när det behövs. Husarkitekter – skulle bli den rätta titeln för oss när ni anlitar Arkval..

BOSTÄDER
Läs mer

Från ena sidan finns den storskaliga detaljplanen, stadsutvecklingen, långtidsplaneringen och från den andra finns det en människa med dess personliga behov av trygghet, mysiga hemmakvällar där man kan bo och fostra sina barn plus en estetik som tilltalar allaallt detta bör ligga på arkitektens bord.

Processen att bygga bostäder kan i vissa fall bli ganska lång. Den innefattar ibland allt från medverkan under utveckling av detaljplanen, flertal volym-modeller och utredningar, programskisser, skissförslag för kalkyl och ända till sedvanliga systemhandlingar och bygghandlingar. Vi ser vårt mål som arkitekter i den här processen att guida alla inblandade parter mot ett mål: bostadshus med lyckliga människor och vackrare, omhändertagna miljöer.

HUR VI JOBBAR
Läs mer

  • Vi jobbar från idéskiss/ program till färdiga bygghandlingar, samverkar med

inredningsarkitekter från hyresgästernas sida eller hjälper hyresgästen med koncept och inplaceringsskiss redan från början. Vid ombyggnad förankrar vi våra förslag med befintlig byggnadskonstruktion och installationer så att det underlättar byggprocessen.

Våra koncept för hyresgästen spelar med husets förutsättningar.

Vid nybyggnad undersöker vi via volymstudier de olika möjliga alternativ som hjälper vid utredning av behov, ytor, volymidé/koncept till kommande kontorsbyggnad.

Utveckling av konceptet sker med hjälp av 3D studier och grafiska presentationer av förslag.

Vi samarbetar gärna med en konstruktör redan i ett tidigt stadium av arbetet. Vilket gör förslaget mer förankrad med kommande systemhandlingar och bygghandlingar.

  • För oss är det viktigt att vi, tillsammans med beställare, är ett lag som spelar på samma plan mot ett gemensamt mål och har förtroende för varandra.
  • Att bolla idéer i ett möte ger olika professionella perspektiv, ger bättre slutprodukt och kvalité till kunden.
  • Arbetet görs i både 2D och 3D beroende vilka på insatser som krävs, vi samordnar våra handlingar med övriga konsulter och följer upp byggprocessen.