Utveckling av nytt verksamhetsområde Enlunda vid Troxhammar. 8 nya industrilokaler med fastighetsarea på 2000 m2, egna parkeringsplatser och 850m2 BTA.


Se större bild

Utveckling av detaljplan med entreprenörens medverkan.


Se större bild