Industriområdets gestaltning grundas på karakteristiska bondgårdsbyggnader vid utkanten av skogsbrynen, nu placerade nära vägen, kombinerat med moderna arkitektoniska inslag.


Se större bild

Utveckling av nytt verksamhetsområde Enlunda vid Troxhammar. 8 nya industrilokaler med fastighetsarea på 2000 m2, egna parkeringsplatser och 850m2 BTA.


Se större bild

Utveckling av detaljplan med entreprenörens medverkan.


Se större bild

Träkonstruktioner, täckta med naturpanel i olika dimensioner, glaspartier som signalerar kommersiella miljöer och takplåt med solpaneler utgör grunden för industrilokalerna. Eventuella variationer kan tillkomma med individuella lokalanpassningar i senare skede.


Se större bild