”SKÅHALLEN”. Den nya hallen är en värdefull mötesplats för idrott och evenemang. Modernt designspråk med rötterna från Mälaröarna.


Se större bild

Miljöbyggnad Guld. Vår vision är en hållbar, energieffektiv byggnad med innovativa lösningar som möter dagens och och framtida miljökrav och därmed skapar långsiktiga fastighetsvärden.


Se större bild

Åtgärder för de befintliga delar av Svanängens idrottsplats. Den befintliga fotbollsplanen är i stort behov av renovering och vi har skapat ett åtgärdsprogram för idrottscentrum.


Se större bild