Ekerö Bostäder
parkering med 52 platser, 40 cykelplatser, nytt 3-plans P-hus för 167 bilar.


Se större bild

Utveckling av Stenhamra Centrum.


Se större bild

Utbyggnad av befintlig handel och Nytt P-hus


Se större bild