Vi ser potential i varje fastighet

2022 har vi skaffat oss en särskild kompetens som hjälper oss att analysera och profilera era befintliga fastigheter utifrån olika parametrar, för att kunna marknadsanpassa den för rätt målgrupp, fastighetens- och kundens förutsättningar samt dagens lagkrav.

Vi tror att med detta stöd kan man lättare anpassa kommande hyresgäster och hjälpa de i deras process.
Och att hitta en långsiktig plan för fastigheten.

Resultatet av den profileringen blir ett förslag/koncept om vad den specifika fastigheten kan uppnå.
Den ger i sin tur en tydligare identitet som utmärker fastigheten från andra.
En rad olika parametrar inklusive gestaltning ingår i denna verktygspalett.

Vad vinner fastighetsägare
  • Ren och tydlig profilering av fastigheten och målgruppen.
  • Attraktiv design som samspelar med husets förutsättningar, vilket betyder biligare vid implementering.
  • Processer och typer av ingrepp som håller över tid, vilket betyder färre framtida kompletteringar och billigare drift.
  • Smidigare samordningsprocesser mot hyresgästförslagen. Betyder kortare projekteringstider och därmed billigare projekt i stort.

Vill du konceptutveckla din fastighet och hitta din målgrupp? – kontakta oss