Vi skapar inkluderande miljöer

Vi skräddarsyr befintliga lokaler för att passa hyresgästens verksamhetsbehov, från den initiala idéskissen eller konceptet till de slutgiltiga projekteringshandlingarna. Processen inleds med konceptpresentationen, inklusive moodboard, vilket utgör den första designfasen. Denna fas vidareutvecklas sedan till programhandlingar och slutligen färdigställda dokument. Vår design omfattar valet av väggfärger och -material, golvlösningar, undertak, glaspartier, våtrumsdesign och fasta inredningar.

Fördelen med att arbeta med oss är att vi har utvecklat styrkor som gör det möjligt att kombinera kreativ och estetiskt tilltalande gestaltning med husets förutsättningar och tekniska installationer. Förutom detta är vi skickliga på att hålla budgeten och följa tidsplaner, upprätthålla branschens standarder och krav, samt vara tydliga i vår kommunikation med beställare och hyresgäster. Vi ser till att uppfylla de överenskomna specifika kraven och säkerställer att anpassningen är fördelaktig för framtida underhåll. Vårt arbete bidrar även till att öka fastighetens värde genom de genomförda förbättringarna.

Tack vare vår erfarenhet med olika produkter och leverantörer genom åren, har vi en djup förståelse för hur material och lösningar presterar över tid. Vi är dock alltid uppmärksamma på aktuella trender och innovativa utvecklingar, och strävar efter att integrera nya, hållbara alternativ i våra projekt. Vi arbetar även med Byggvarubedömningar och ser till att våra projekt uppfyller de uppsatta miljökraven.

Vår omfattande erfarenhet inom arkitektur, projektering och byggprocesser ger oss en unik insikt redan i designstadiet, vilket säkerställer att våra förslag inte bara är estetiskt tilltalande utan också tekniskt genomförbara med avseende på brand-, ljud- och akustikkrav.

Arbetet med byggnader som är Q-märkta är särskilt givande. Dessa hus har rika historier att berätta och presenterar unika utmaningar vid hyresgästanpassningar. Vårt mål är att möta hyresgästernas behov och önskemål samtidigt som vi respekterar och anpassar oss till de befintliga byggnadsförutsättningarna. Under projekteringsprocessen tar vi fram detaljerade handlingar för olika skeden i projektet, med en särskild uppmärksamhet på de detaljer som höjer den arkitektoniska designen till fulländning.