Vi tänker på miljön i varje projektskede

Idéskisser kan se olika ut. De kan visa små eller större möjliga lösningar med inspirerande referensbilder, beskrivande texter, skisser. Det är en tidig vision för projektet. Vi gör idéskiss som visar på de potentiella möjligheterna som finns hos en fastighet eller en lokal.

Här visar vi projektet exteriört eller interiört, så som vi tror det kommer att se ut översiktligt. Det kan visas som 2D eller 3D bild, beroende på hur kunden vill ha detta presenterad.

Behöver du hjälp med en idéskiss? – kontakta oss