Vi hjälper idrottsföreningen att driva planprocessen samtidigt som vi utvecklar konceptet: ”Trädgårdsstaden”. ECO-byn ska kunna energiförsörja sig med el, hushålla eget vatten genom återvinning och få egna ekologiska odlingar. Husmaterial, utformning och placering i värdestreck ska reglera solbelastningen.


Se större bild

Utveckling av bostadsområde. Planbesked. Detaljplanprocess. 77 000 m2 ska förvandlas till självförsörjande ECO-by.


Se större bild