Vi hämtar inspiration av naturens oändliga kreativitet

Förstudie är ett tidigt utvecklingsskede för ett projekt.
Förstudier inom en befintlig kommersiell byggnad innebär att vi väger upp de befintliga kraven som finns mot de funktion eller ändringar som behöver införas. Vi utvärderar hur det befintliga huset påverkas och kartlägger konsekvenserna som behöver tas om hand.
Vid nybyggnation kartlägger vi vad som ska göras och vilka möjligheter och begränsningar som finns utifrån planbestämmelser eller andra styrande underlag.
Generellt utvärderar vi projektets och kundens förutsättningar och behov mot myndigheternas krav. Det är en process där man sätter ramar för ekonomi, funktion, tekniska egenskaper och miljöhänsyn.

Har du några funderingar? – kontakta oss