Ekerö Bostäder
Utredning ger möjlighet för kompletteringar av den pågående detaljplanprocessen.


Se större bild

Förslag till utveckling av Stenhamra centrum


Se större bild

Flerbostadshus för 69 lgh, garage för 47 platser, 745m2 lokalarea i bottenplan.


Se större bild