Ekerö Bostäder
Utredning ger möjlighet för kompletteringar av den pågående detaljplanprocessen.


Se större bild

Flerbostadshus för 69 lgh, garage för 47 platser, 745m2 lokalarea i bottenplan.


Se större bild

Utredning gällande utveckling av detaljplan kring Stenhamra Centrum.


Se större bild