Ekerö Bostäder
Nya kombohus , utökning av parkeringsplatser Förslag till kompletteringar av den pågående detaljplanprocessen


Se större bild

Utveckling av Bostadsområde vid Fårhagsplan.


Se större bild

Påbyggnad av befintliga bostäder


Se större bild