Vi skapar inkluderande miljöer

Vi anpassar en befintlig lokal till hyresgästens verksamhet. Från en idéskiss/koncept till projekterade handlingar. Konceptets presentationsmaterial inklusive modboard är den första designfasen, som vi senare utvecklar till programhandling och färdiga handlingar. Typ och kulör av väggar, golvmaterial, undertak, glaspartier, design av våtrum, fasta inredningar är en del av vår design. Vi har jobbat med olika produkter och leverantörer genom åren och vet av erfarenhet hur de har fungerat över tid. Men vi håller öga på trender, innovativa utvecklingar och använder gärna nya hållbara alternativ. Vi jobbar också med Byggvarubedömning och samordnar våra insatser mot ställda miljökrav.

Vår erfarenhet av hus, projektering och byggprocesser har vi redan under designprocessen. Designen vi föreslår passar till husets förutsättningar, tekniska funktionskrav som brand, ljud, akustik mm

Vi tycker att det är särskilt kul att jobba med Q-märkta hus, då huset har mycket att berätta och ställer oss inför fler utmaningar vid en hyresgästanpassning.
Behov och önskemål blir i fokus samtidigt som befintliga hus har sina förutsättningar och där har vi en viktig roll att uppfylla. Under projekteringen tar vi fram alla typer av handlingar för de olika skedena. Vi ägnar mycket tanke på detaljer. Då det är de välgenomtänkta detaljerna som gör en arkitektonisk design fulländad.

Är du hyresgäst eller har du någon som ska flytta in i din fastighet – kontakta oss